Flutter Localizations – naucz aplikację mówić w różnych językach

Jako, że wielojęzyczność w aplikacji jest bardzo ważnym aspektem postanowiłem opowiedzieć o nim w moim nowym filmie – zapraszam do oglądania!

Z filmu dowiesz się:
– jak używać biblioteki flutter_localizations
– jak obsłużyć różne języki
– jak to wszystko działa na pokazanym przykładzie

Tutaj kod, o którym wspominam w filmie:

ios/Runner/Info.plist

<key>CFBundleLocalizations</key>
<array>
	<string>English</string>
	<string>es</string>
	<string>pl</string>
</array>

i18n.dart

import 'dart:async';
import 'dart:convert';

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/services.dart';

class I18n {
 final Locale locale;

 //Konstruktor
 I18n(this.locale);

 //Mapa do przechowywania klucze i wartości tekstów
 Map<String, String> _localizedStrings;

 //Metoda (faktory) do wyciągania resource na podstawie kontekstu
 static I18n of(BuildContext context) {
  return Localizations.of<I18n>(context, I18n);
 }

 //Delegata, którą uywamy w localizationsDelegates w MaterialApp
 static const LocalizationsDelegate<I18n> delegate = _I18nDelegate();

 //Lista wspieranych języków, u nas pierwszy na liście to język domyślny
 static const supportedLocales = [Locale('en'), Locale('es'), Locale('pl')];

 //Ładowanie z pliku .json dla odpowiedniego locale
 Future<void> load() async {
  String jsonString = await rootBundle.loadString(getAssetPath());
  //Dekodowanie
  Map<String, dynamic> jsonMap = json.decode(jsonString);
  //Zmapowanie do lokalnej mapy
  _localizedStrings = jsonMap.map((key, value) {
   return MapEntry(key, value.toString());
  });
 }

 //Funkcja, która wybiera odpowiedni locale ze wspieranych przez aplikację
 String getAssetPath() {
  //Jeśli telefon ma ustawiony inny język niż wspierany przez naszą aplikację to wtedy wybierany jest pierwszy język z listy supportedLocales
  final localeToUse = supportedLocales.firstWhere(
    (element) => element.languageCode == locale.languageCode,
    orElse: () => supportedLocales.first);

  return 'assets/i18n/${localeToUse.languageCode}.json';
 }

 //Wyciągnięcie tekstu po kluczu
 String translate(String key) {
  return _localizedStrings[key];
 }
}

class _I18nDelegate extends LocalizationsDelegate<I18n> {
 const _I18nDelegate();

 //Sprawdzanie czy dany Locale jest przez nas wspierany
 @override
 bool isSupported(Locale locale) {
  return true;
 }

 //Funkcja, która wywoływana jest podczas tworzenia MaterialApp przy starcie aplikacji
 //Przekazywany Locale jest brany z ustawień telefonu
 @override
 Future<I18n> load(Locale locale) async {
  //Utworzenie naszej klasy I18n
  final localizations = I18n(locale);
  //Pobranie tekstów z odpowiedniego pliku .json
  await localizations.load();
  return localizations;
 }

 //Funkcja, która określa czy należy wywołać load przy odświeżeniu widgetu
 @override
 bool shouldReload(_I18nDelegate old) => false;
}

Jeśli masz jakieś pytanie – pisz śmiało! 🙂 
Zapraszam również do subskrybcji kanału.

Udostępnij